Martin & Inge Riebeek


'Dreaming and Diving'

'Dreaming and Diving' wacht aan de rivier de Dommel bij Halder op het
voorspelde stijgen van de zeewaterspiegel.
Expositie: 'Te mooi om waar te zijn.'
'Privato'


'Privéstrand aan de rivier de Dommel'


"In afwachting van het stijgende waterpeil in Nederland -zoals al zolang voorspeld wordt-
laat de kustlijn maar opschuiven richting oosten, dan wordt dit geconfisceerde stuk
gemeenschapsgrond vanzelf een privéstrand"


back