Martin & Inge Riebeek

projects     


ECHO HOME  
Opdrachtgever / Commissioned by:
Stichting Bronzen Beverfonds
I.s.m. / I.c.w. Frederik Duerinck


Wat is thuis voor jou?
Bij het woord ‘thuis’ heeft ieder van ons een andere associatie.
Voor sommigen is ‘thuis’ het huis waar ze zijn opgegroeid, voor anderen is het de plek waar hun geliefde wacht.
‘Thuis’ omvat altijd een emotie.
Het biedt veiligheid en houvast in veranderlijke tijden.

What does home mean to you?
Everyone has a different association when they hear the word "home".
For some, home is the house they grew up in; for others, it's the place where their beloved waits for them. 
"Home" always carries a lot of emotion. It offers security and permanence in turbulent times.


 

 
Matten MacDonna, Manchester, Engeland

'Ik geloof uit het diepst van mijn hart dat ik beter af ben.'
'I truly form my heart believe that I am better off.'


 
Mahammed Isa Salam, Gaza, Israel

'Tot aan mijn dood zal ik dit land bewerken.'
'I'll work this land till the day I die.'

2

  1
Matt Tucker, Tuba City, Arizona

'Waar ik ook zal gaan ter wereld, het zal nooit zo voelen als hier.'
'If I'd go anywhere else in the world, it would never feel like this.'

 
Wendy Allen, Las Vegas
'I did not think about the future, until it hit me.'


Installatie in / Video installation at Zorgcentrum Koningsvoorde, Tilburg
© Martin & Inge Riebeek