Martin & Inge Riebeek

projects     

 
Opdrachtgever/Commissioned by: CBK Groningen


Selwerd is een stadsdeel van Groningen. Hier leeft een enorme verscheidenheid aan individuen.
De wijk is een schoolvoorbeeld van een veranderende samenleving.
De oorspronkelijk sociaal bedachte woonvorm, de planologie, vastomlijnd, ‘van wieg tot graf
– gaat niet meer op.
In Selwerd leven inmiddels meer dan 88 nationaliteiten.

De 3 grote flats zijn nu studentenflats. Het aantal Chinese studenten is opvallend; meer dan 300. Twintigers, tijdelijke bewoners die weinig band hebben met de buurt, maar als groep een niet meer weg te denken onderdeel van het wijkbeeld.
De autochtone bevolking van Selwerd is aan het vergrijzen. Ze verwelkomen de nieuwe, steeds meer buitenlandse,aanwas.


Uit de eerste vraaggesprekken met bewoners komt naar voren dat voor hen
essentieel is; Charitas en Vrijheid

Charitas en Vrijheid vormen daarmee het thema van de vervolg interviews,
in Groningen en elders in de wereld.

Kun je je nog thuis voelen in een omgeving die zo indringend verandert?
En hoe verhoudt dit stukje samenleving zich tot andere plekken in de wereld?

 


Premiere van de film op 20 november tijdens Let's Gro


Camera:
Tobias Mathijsen en Marieke Wijnen


Selwerd, Nadja Kirienko - de eerste buitenlandse die 36 jaar geleden vanuit Oekraine in de wijk kwam wonen. Naast de sociale activiteiten
van Nadja in de wijk, is ze ook nog actief in haar geboortestreek in Oekraïne


Selwerd, Jan Reemeijer


Selwerd, Sharhazed


Selwerd, Lenze Boonstra


Selwerd, Chieneke Zijlstra


Selwerd, Evert de Niet


Selwerd, Aisha Aqeel


Selwerd, Francien Geertsema

 


© Martin & Inge Riebeek