Martin & Inge Riebeek

projects     

The Illusionist Will Ever Appear  
collectie: Achmea-Interpolis, Tilburg
Wanneer de toeschouwer nadert ziet hij kort het volledig witte tafereel. Vlak voordat de illusionist zijn fabuleuze truc ten uitvoer brengt wordt het beeld aan het zicht onttrokken. When the viewer approaches, he or she catches a glimpse of a tableau completely in white. Just as the illusionist is about to perform his fabulous trick, the image cuts out of view.twee gipsen beelden, zeven geprepareerde duiven.
190 x 125 x 40 cm.
collectie: Interpolis, Tilburg.
i.s.m. Inge van 't Klooster
two plaster statues, seven stiffed pigeons.
190 x 125 x 40 cm.
collection: Interpolis, Tilburg.

i.c.m. Inge van 't Klooster
© Martin & Inge Riebeek