Martin & Inge Riebeek

projects     


Non Speaking Terms  
Opdrachtgever / Commissioned by:
Rabobank Nederland
Begeleiding / Principal: Esther Wagemans

Aan mensen op straat vroegen we of ze voor de camera iets tegen hun dierbare wilden zeggen. We filmden meer dan zeshonderd portretten voor dit project en maakten een selectie van 120 portretten.
Als je het scherm nadert, begint het portret te spreken. Blijf je op afstand dan zul je nooit weten wat diegene tegen je te zeggen had. Tijdens het spreken, wordt de toeschouwer gefilmd en verschijnt vervolgens zelf in beeld op het rechterscherm met een gekoppelde zin.


we asked people in the street if they could tell something to their loved ones into the camera. For this project we filmed more than 600 portraits of which we selected 120. Standing at a distance you will not be able to hear what the portrait has to say to you. When you approach the screen, he or she begins to speak. Meanwhile you yourself are being filmed and portrayed onto the right screen, with a linked sentence as subtitle.


2
Locatie / location: Rabobank Utrecht, Rabobank Ouddorp.
foto / photo: Peter Cox

‘Een ontmoeting, een moment, zo dierbaar, je wordt er door getroffen. Helaas zal de ontmoeting niet weer plaatsvinden.

  ‘An encounter, a moment, so dear to you, it touches you. Unfortunately, you will never meet again.’1 
'Ik voel dat je bent veranderd, jouw wereld is harder geworden.' 'I can sense that you’ve changed, your world has become tougher.'
  'We zitten nu eenmaal aan de kant van het bos waar gekapt wordt.'  'We just happen to be on the side of the forest that gets cut down.'

 
'Heb je wel eens huilend een boterham gegeten?' 'Have you ever eaten a sandwich while you were crying?'

  'Je bent zo moeilijk bereikbaar, zo ontzettend ver weg.' 'You are so hard to reach, so incredibly far away.'

 
'Het is voor je eigen bestwil, dus neem die beslissing.' 'It’s for your own good, so make this decision.'


  'Ik denk dat het goed met me gaat, maar misschien moet ik het nog een keer zeggen.' 'I think I’m doing well, but maybe I should say it one more time.'

 
'Ik hou van jou.' 'I love you.'


  'Ik heb zoveel liefde te geven, ik weet alleen niet aan wie.' 'I have so much love to give, I just don’t know who to give it to.'


© Martin & Inge Riebeek