Martin & Inge Riebeek

projects     
 

bekijk hier de trailer

 

Een optocht over vrijheid in de ruimste zin van het woord. Die manifestatie is een bevrijdingsfeest, het leven wordt gevierd.
Overal gebeuren de dingen tegelijkertijd, kleine momenten van verstilling. Het kwetsbare gaat verloren in het grote gebaar, het groter geheel. De vrouw toont haar gezicht, heliumballonnen vliegen weg, de vogel wordt vrijgelaten,
de vuurspuwer doet zijn finale-act, de danseressen dansen. Het leven moet worden gevierd. De haas en beer bieden de burgemeester de sleutel van de stad aan. De burgemeester opent de deuren van de Grote kerk en alle dansenden gaan hand in hand de kerk in.
  A parade about freedom in all its aspects. The happening is a liberation festival, life is celebrated. Everywhere, things happen simultaneously, little moments of tranquility. The vulnerable is lost in the big gesture, the bigger picture. The woman shows her face, helium balloons fly off, the bird is set free, the fire-eater gives his finale, the dancers dance. Live should be celebrated. The hare and the boar offer the mayor the key of the city. The mayor opens de doors of the church and all dancing enter the church hand in hand.

 
Deelnemers / Participants:
- De Burgemeester van Breda (dhr. Peter van der Velden)
- Een Militair Peloton & tamboerkorps (KMA)
- TNT Post Harmonie
- Gilde van het Sacrement van Niervaert
- Twee, als dier verklede kinderen (Lisa en Renee Riebeek)
- Balletdanseressen (balletschool Giselle en Jorien Peemen)
- Danseressen Fontys (Sandra Maes, Ymke Fros)
- Een diva in een cabriolet (Marlice Dreessen)
- Een vuurspuwer (Jannos Groffen)
- Meisje met vogel (Saskia Clarijs)
- Vrouw met ballonnen (Leonie Muller)
- De vlag van Breda (i.s.m. Breda's Museum) 

Lied: Ad van Rosmalen
C
omponist / vertolker: Dyane Donck

Regie:Camera:


Foto's: 


 

Frederik Duerinck
Martin Riebeek
Inge Riebeek

Ton van Zantvoort
Jeroen Jansen
Bas de Leijer
Aram Voermans
Emmely van Mierlo
Theo van den Aker

2,3,4,7: Maarten van Druten
1,6,8:
Jasper Nederlof
5: Suzanne MullerDe film, geprojecteerd op de Grote Kerk tijdens het Filmfestival Breda van 25 – 29 maart
The movie, projected onto the Grote Kerk during Filmfestival Breda

foto's / photos: Reinout van den Bergh
 
schilderij / painting Velasquez
© Martin & Inge Riebeek