Martin Riebeek & Inge van 't Klooster


'O.H.K.H.D.D.H.'

Omdat het kind heel de dag huilde-onderzoek ('O.H.K.H.D.D.H. onderzoek')

Onze baby huilde veel. We wilden een omgeving creëren waarin ze rustig werd.
In de krant hadden we een advertentie geplaatst: ‘Gezocht: baby’s die veel huilen’.
Veel moeders met huilbaby’s hebben de installatie bezocht.

Because the child cried the whole day-investigation ('O.H.K.H.D.D.H. investigation')
I had just become father of a baby who cried a lot. I wanted to create something with which my little one would stop crying.
For the opening of the exhibition I placed an add in the national newspapers: Wanted: cry-babies.
Aquarium around a playpen, babies, carps, turning mechanism, sound.

Aquarium rondom een box, baby’s, koi-karpers, draaiend mechaniek, geluid.
150 x 150 x 150 cm.
Locatie: Arti et Amicitiae, Amsterdam

Playpen surrounded by an aquarium, baby's, koicarps, turning mechanism, sound.
150 x 150 x 150 cm.
Location: Arti et Amicitiae, Amsterdam


moeders met huilbaby's
mothers with crying babies


back