Martin & Inge Riebeek

projects     


Romance, Money & Motorbikes  
Opdrachtgever / Commissioned by: Gemeente Heeswijk-Dinther
Begeleider / Commissioner: bkkc, Bas Veldhuizen
I.s.m. / I.c.w. architectenbureau Teeuwisse en Willems

Een levendig interactief portret van de gebruikers van gymnasium Bernrode.
Voor de camera; het antwoord op de vraagwat je het liefst zou willen:
Hartstocht,
een carrière of het avontuur.
Zo persoonlijk mogelijk.
Van de gebruikers van Bernrode willen we deze persoonlijke verhalen horen. De interactieve video-installatie bevindt zich in de aula, de centrale ontmoetingsplek.
Het scherm vormt een ritmisch raster en maakt deel uit van de architectuur. De gekleurde segmenten
associëren aan de oude Griekse en Romeinse mozaïeken in een morderne multimedia uitvoering.

What are you going to choose in life?
Passion and ideals...  A career, material comforts… Adventure, new horizons...
Students at Bernrode Middle School answer the personal question of "What do you want to be when you grow up?" Film clips matching their stories were then added to the documentary portraits. Greatly magnified cuts from the films are shown on a wide LED screen in the commons area. The screen forms a rhythmic grid and becomes part of the architecture. The colored segments evoke associations with ancient Greek and Roman mosaics in a modern multimedia format.
Een ode van een jongen aan zijn overleden vader. Op het lcd scherm staat hij bij het monument met zijn vader’s portret.
Op de ledwall een huilend vrouwenportret met afwisselend woorden uit het persoonlijk gedicht.
  An ode to his deceased father by a boy. On the lcd screen he is seen standing by the monument which houses his father’s portrait. On the led wall a portrait of a crying woman alternated by words from a very personal poem.

Als je voor het lcd scherm gaat staan, vertelt een studente van het gymnasium dat ze viool wil spelen in Italië waar haar vader woont. Als rondtrekkende muzikant. Je ziet afwisselend haar, musicerend bij een uitvoering, en een straatmuzikant in Rome.
  When you step in front of the lcd screen, a Grammar School student says she wants to play the violin in Italy, where her father lives. As a street musician. Alternately, the girl, performing in a show, and a street musician in Rome are shown.
  
architectenbureau / architects Teeuwisse en Willems

opnamestudio / recording studio
© Martin & Inge Riebeek