Martin & Inge Riebeek

projects     

 
Opdrachtgever / Commissioned by: CBK Groningen

I
n Selwerd leeft een enorme verscheidenheid aan individuen.
De wijk is een schoolvoorbeeld van een veranderende samenleving.
De oorspronkelijk sociaal bedachte woonvorm, de planologie, vastomlijnd, ‘van wieg tot graf’; als jongeling start je in een flat,
getrouwd dan ga je naar een gezinswoning, en ben je oud naar een bejaardenflat – gaat niet meer op.
In Selwerd leven inmiddels meer dan 88 nationaliteiten.

De 3 grote flats zijn nu studentenflats. Het aantal Chinese studenten is opvallend; meer dan 300. Twintigers, tijdelijke bewoners die weinig band hebben met de buurt, maar als groep een niet meer weg te denken onderdeel van het wijkbeeld.
De autochtone bevolking van Selwerd is aan het vergrijzen. Ze verwelkomen de nieuwe, steeds meer buitenlandse,aanwas.


Uit de eerste vraaggesprekken met bewoners komt naar voren dat voor hen desgevraagd essentieel is; Charitas en Vrijheid

Charitas en Vrijheid zullen daarom het thema vormen van de vervolg interviews,
in Groningen en elders in de wereld.
De videoportretten vormen een onderzoek naar de identiteit Selwerd, om de identiteit van Selwerd bloot te leggen.

Selwerd, Nadja Kirienko


Selwerd, Marcel Imthorn


Selwerd, Sharhazed


Selwerd, Mevrouw Vink

 


© Martin & Inge Riebeek